Czas na wspólne działania sektora publicznego i prywatnego

0
531

„Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych” to tegoroczna dyskusja zorganizowana przez Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Rozmowę o systemie ochrony zdrowia podjęli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Komisji Europejskiej oraz wiodących na rynku przedsiębiorstw medycyny prywatnej.

Polski system ochrony zdrowia stoi przed szeregiem znaczących wyzwań. Są nimi rosnąca presja ekonomiczna, niedobór kadr medycznych, zwiększające się potrzeby zdrowotne pacjentów oraz niesprzyjające prognozy demograficzne. Prelegenci jednoznacznie stwierdzili, że odpowiedzią na wyznania powinna być współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym.
– Pogłębiając współpracę obu sektorów, jesteśmy w stanie zapewnić polskim pacjentom dobrze zorganizowaną, jakościową opiekę medyczną przy jednoczesnych korzyściach dla całego systemu ochrony zdrowia – deklarowała moderator panelu, Prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej Anna Rulkiewicz.

Nieodłącznym tematem panelu był także aspekt ekonomiczny. Zapowiadany wzrost publicznych nakładów na opiekę zdrowotną stał się faktem. Pomimo to, według wielu ekspertów rynku zdrowia, i tak może okazać się on niewystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Wciąż rosną oczekiwania pacjentów co do dostępności opieki medycznej, ale niewystarczająca ilość środków ją ogranicza.

– Przykładem może być opieka  długoterminowa gdzie dramatycznie rosną nadwykonania, a to z kolei powoduje, że pacjenci zamiast wrócić do domu lub trafić do ZOL-u pozostają w szpitalach, których koszty w konsekwencji niepotrzebnie rosną. Trzeba kontynuować otwartą dyskusję na temat najlepszego możliwego modelu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, tak aby świadczeniodawcy uzupełniali się i współpracowali w sposób optymalny dla systemu – argumentował w swoim wystąpieniu Tomasz Wachnicki, Wiceprezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Program panelu objął również prezentację podstawowych modeli funkcjonowania obu sektorów w krajach Unii Europejskiej, poprowadzoną przez Andrzeja Rysia, dyrektora ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej. W dyskusji poruszono także kwestię wartości dodanej, jaką niesie za sobą niepubliczna opieka zdrowotna.

– Prywatni świadczeniodawcy są dziś liderem rozwiązań z obszaru e-zdrowia, posiadają odpowiednią infrastrukturę, zasoby kadrowe i doświadczenie. Naszego kraju nie stać na to, by nie wykorzystać tego potencjału – przekonywał Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka Sp. z o.o.

W debacie, którą merytoryczną opieką objął Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej, udział wzięli: Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Anna Czech, Poseł na Sejm RP; Andrzej Ryś, przedstawiciel Komisji Europejskiej; Jakub Swadźba, Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o., Michał Czarnuch z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; Tomasz Wachnicki, CE Healthcare Business Director, Air Liquide Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej. Moderatorem dyskusji była Anna Rulkiewicz, Prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Lux Med.