Czynności z zakresu transplantologii dla szerszej grupy lekarzy

0
685

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, którego projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 sierpnia 2018, wyodrębnia między innymi kwalifikacje osób uprawnionych do pobierania od żywych dawców krwi obwodowej.

Projekt umożliwi wykonywanie czynności z zakresu transplantologii szerszej grupie lekarzy.

Rozporządzenie zawiera także wymagania dotyczące podmiotów leczniczych, w których krew obwodowa ma być pobierania.

Z uzasadnienia wynika, że wyodrębnienie to zostało wprowadzone z uwagi na specyfikę czynności wykonywanych podczas pobierania krwi obwodowej pełnej w celu przeszczepiania lub zastosowania u ludzi.

Rozporządzenie zawiera także przepis wskazujący, że koordynatorzy pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, którzy nabyli uprawnienia na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 4 grudnia 2009 roku zachowują je.

Pozostałe zapisy projektu pokrywają się z tymi, które zawarte zostały w obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 września 2016 roku w sprawie szczególnych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Uwagi do projektu można przekazywać do 10 września 2018 roku.