Dantex-Med.: nowe usługi w warszawskiej przychodni

0
814

Centrum Medyczne Dantex-Med z Warszawy rozszerzyło zakres oferowanych usług o konsultacje logopedyczne. Usługi są wyłącznie komercyjne. Koszt pierwszej wizyty wynosi 140 zł, kolejnych – 90 zł.

Konsultacje logopedyczne dostępne są dwa razy w tygodniu w oddziale Centrum zlokalizowanym przy ulicy Nowolipie 25. Podczas pierwszej wizyty logopeda dokonuje oceny stanu mowy dziecka na danym etapie rozwoju w oparciu o wyniki badań. Jeśli uzyskane wyniki sugerują nieprawidłowości dotyczące badanych zakresów pacjent kierowany jest na zajęcia terapeutyczne, których intensywność i częstotliwość dobierana jest indywidualnie.

Dantex-Med działa od 2000 roku. Prowadzi placówki w Warszawie – dwie przy ulicy Nowolipie oraz jedną przy ulicy Cybernetyki. Oferuje konsultacje lekarzy specjalistów oraz diagnostykę. Placówki posiadają certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001:2008. Dantex-Med posiada także sieć placówek partnerskich w ponad 70 miastach Polski.