Dent-a-Medical: 1,7 mln zł straty w roku 2011

0
899


Dent-a-Medical S.A. uzyskała w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3 054 541 zł. Spółka zanotowała w tym okresie stratę netto wielkości 1 708 682 zł. W roku 2010 przychody spółki miały wartość 2 917 567 zł, a strata netto – 3 225 041 zł.

W I kwartale roku 2012 spółka zanotowała przychody w wysokości 579 675 zł oraz stratę wielkości 288 813 zł.

Dent-a-Medical prowadziła dwie własne kliniki stomatologiczne – we Wrocławiu i w Warszawie. Z obu zrezygnowała, sprzedając budynek (w przypadku Wrocławia) oraz wyposażenie (w Warszawie).

W tej chwili spółka nie prowadzi żadnej własnej placówki, ale skupia się na rozwoju sieci placówek partnerskich. Obecnie posiada ich ponad 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych.

Na początku roku 2012 Dent-a-Medical kupił większość udziałów spółki Med Casco, zajmującej się ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz ich obsługą. Współpracuje także z BRE Bankiem SA, Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce i Telekomunikacją Polską SA. W marcu 2012 Dent-a-Medical zawarł umowę z GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, w ramach której GSU pośredniczy w sprzedaży programów opieki stomatologicznej Dent-a-Medical wśród członków stowarzyszenia. Spółka jest notowana na NewConnect.