Dent-a-Medical: 2,4 mln zł straty w roku 2012

0
731


Spółka Dent-a-Medical zanotowała w roku 2012 przychody ze sprzedaży w wysokości 1 671 560 zł oraz stratę netto o wartości 2 404 660 zł. W roku 2011 przychody spółki wynosiły 3 054 541 zł, a strata miała wartość – 1 708 682 zł.

W roku 2012 spółka przechodziła restrukturyzację, której głównymi elementami była sprzedaż własnych klinik, działających w Warszawie i Wrocławiu, oraz uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z ich dotychczasowym funkcjonowaniem.

Zakończenie działalności klinik własnych pozwoliło na obniżenie kosztów funkcjonowania spółki od II połowy 2012 roku. Dzięki przeprowadzonym transakcjom spółka pozbyła się zobowiązań, w tym między innymi zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej przez w grudniu 2011 roku. Od początku 2012 roku do jego zakończenia łączne zobowiązania spółki zostały obniżone aż o 5,26 mln zł do 549 tysięcy zł.

Dent-a-Medical skupia się obecnie na rozwoju sieci placówek współpracujących, których posiada 313, zlokalizowanych w 137 miastach Polski. Od początku 2012 roku spółka sprzedała 600 000 programów opieki stomatologicznej. Pozyskała także nowych partnerów, takich jak m.in.: Tauron, Wrigley, Lux Med, MasterCard, Buy&Smile, Gruner&Jahr, Payback.

Spółka zawarła też umowę z PZU Życie S.A. w celu współpracy nad konstrukcją regularnej polisy stomatologicznej. Podstawowym celem strategicznym Dent-a-Medical S.A. na najbliższe lata jest konsolidacja rynku stomatologicznego poprzez rozwój ogólnopolskiej sieci partnerskiej gabinetów stomatologicznych.