Dent-a-Medical: 370 tys. zł przychodów w III kwartale

0
866


Spółka Dent-a-Medical uzyskała od 1 stycznia do 30 września 2012 roku przychody w wysokości 1 188 776 zł oraz zanotowała stratę netto o wartości 2 142 196 zł.  W III  kwartale 2012 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 370 tysięcy zł. Były one prawie całkowicie związane ze sprzedażą programów opieki stomatologicznej wynikającą z umów podpisanych w 2012 roku.

Od zakończenia II kwartału 2012 roku spółka nie uzyskuje już przychodów z bezpośredniego świadczenia usług stomatologicznych we własnych klinikach.  III kwartał 2012 roku był pierwszym okresem działalności w nowej formule kosztowej. Spółka ostatecznie zakończyła działalność polegającą na bezpośrednim świadczeniu usług stomatologicznych w klinikach własnych – w maju 2012 roku sprzedała nieruchomość we Wrocławiu przy ulicy Horbaczewskiego 53a, w której znajdowała się jedna z klinik własnych spółki, natomiast w czerwcu 2012 roku dokonała zbycia kliniki własnej zlokalizowanej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. Środki pieniężne pozyskane z tych źródeł pozwoliły na redukcję zadłużenia poprzez spłatę kredytu hipotecznego, którego zabezpieczeniem była sprzedana nieruchomość, a także poprzez spłatę zobowiązań z tytułu leasingu sprzętu medycznego. Wskutek tych działań spółka zredukowała niemalże całkowicie swoje zobowiązania oraz koszty finansowe związane z ich obsługą.

Obecnie spółka nie prowadzi żadnej własnej placówki, ale skupia się na rozwoju sieci placówek partnerskich, których posiada ponad 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych.

W III kwartale 2012 roku spółka pozyskała ważnego kontrahenta, jakim jest Grupa Lux Med. Przedmiotem umowy podpisanej z tą firmą jest współpraca w ramach programu stomatologicznego przygotowywanego przy  udziale jednym z liderów polskiego rynku ubezpieczeń. Tworzone pakiety stomatologiczne będą dystrybuowane kanałem sprzedaży telefonicznej przez podmiot wyspecjalizowany w sprzedaży ubezpieczeń przez telefon. Dent-a-Medical otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od liczby sprzedanych pakietów. Jest to pierwszy etap współpracy pomiędzy Dent-a-Medical a Lux Med w zakresie oferowania programów opieki stomatologicznej. Zarząd spółki prowadzi dalsze rozmowy z Lux Med dotyczące jej rozszerzenia.