Dent-a-Medical: 608 784 zł przychodów ze sprzedaży

0
918


Spółka Dent-a-Medical osiągnęła w IV kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 608 784 zł. Zysk netto spółki w tym okresie wyniósł 23 377 zł. W analogicznym okresie roku 2011 przychody spółki wyniosły 525 574 zł.

Wówczas spółka odnotowała także stratę w wysokości 912 347 zł.
Przychody spółki były w przeważającej większości związane ze sprzedażą programów opieki stomatologicznej wynikającą z umów podpisanych w 2012 roku.

Przychody netto ze sprzedaży za 4 kwartały 2012 roku wyniosły 1,80 mln zł. Spółka w okresie czterech kwartałów 2012 r. poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1,78 mln zł. Na stratę. wpływ miał przede wszystkim księgowy wynik operacji związanych ze sprzedażą klinik własnych spółki odnotowany w II kwartale 2012 roku.

Spółka Dent-a-Medical nie prowadzi obecnie żadnej własnej placówki, ale skupia się na rozwoju sieci placówek partnerskich, których posiada ponad 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych. Wcześniej spółka prowadziła własne placówki w Warszawie i Wrocławiu.

Restrukturyzacja, dokonana w pierwszej połowie 2012 roku, której głównymi elementami były zbycie klinik własnych oraz uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z ich dotychczasowym funkcjonowaniem pozwoliła na znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania.

Pod koniec 2012 roku spółka uruchomiła nowy kanał sprzedaży pakietów opieki stomatologicznej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprzedaż w nowym kanale odbywać się będzie zarówno bezpośrednio, jak i z udziałem pośredników – przede wszystkim firm doradczych i agencji ubezpieczeniowych działających na rynkach regionalnych.

Spółka kontynuowała też negocjacje z kontrahentami w sprawie uruchomienia nowych produktów oraz ich dystrybucji. Prowadzone były też prace nad konstrukcją nowego produktu ubezpieczenia zdrowotnego, który przygotowuje wspólnie z PZU Życie SA. Założeniem współpracy jest realizacja procesu obsługi gwarantowanych przez produkt świadczeń stomatologicznych.