Dent-a-Medical: drugi rok z rzędu zakończony zyskiem

0
803

Spółka Dent-a-Medical drugi z rzędu rok obrotowy 2015 zakończyła zyskiem netto, który wyniósł 74,5 tys. zł. Przychody ze sprzedaży w roku 2015 wzrosły do 2 276 tys. zł i ponad trzykrotnie przekroczyły kwotę przychodów osiągniętych w roku 2014.

Dent-a-Medical SA zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (na przykład ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego (pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical.

W IV kwartale 2014 roku przedmiot działalności spółki został rozszerzony o nowy obszar aktywności – inwestycji deweloperskich, realizowanych przede wszystkim w sektorze handlowym i usługowym oraz budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Docelowo spółka planuje połączenie kompetencji części stomatologicznej oraz budowlano-deweloperskiej poprzez realizowanie inwestycji budowlanych dla sektora stomatologicznego.

Zarząd spółki prowadzi rozmowy na temat realizacji dwóch obiektów handlowo-usługowych na potrzeby jednej z wiodących  sieci handlowych. W przypadku pomyślnego ich zakończenia planowane jest powstanie w jednym z nowo wybudowanych obiektów pierwszego franczyzowego gabinetu dentystycznego sieci Dent-a-Medical. W przyszłości planowane jest powstanie większej ilości placówek partnerskich w budynkach własnych spółki oraz wynajmowanych.

W II kwartale 2016 roku spółka chce podpisać nową mowę z kontrahentem z branży ubezpieczeniowej oraz wprowadzić ofertę dla partnerskich gabinetów stomatologicznych na sprzedaż serii produktów niezbędnych w tych gabinetach.