Dent-a-Medical: kolejne miesiące straty

0
930

Spółka Dent-a-Medical zanotowała w II kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 51 278 zł oraz stratę o wartości 392 567 zł. W II kwartale roku 2012 przychody wyniosły 487 737 zł, a strata – 1 699 161 zł.

Pierwsze półrocze 2013 roku, a w szczególności drugi kwartał, przyniosło w spółce znaczące zmiany organizacyjne i personalne. Zmienił się w tym okresie skład zarówno Rady Nadzorczej jak i zarządu Dent-a-Medical S.A. Nowy zarząd podjął wysiłki dotyczące dalszej redukcji kosztów spółki, w szczególności na poziomie operacyjnym, pracując jednocześnie nad przebudową działu handlowego, który zajął się rozwojem sprzedaży pakietów opieki stomatologicznej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Za jego pośrednictwem spółka będzie oferować programy rabatowe, abonamentowe oraz vouchery na usługi stomatologiczne, których końcowym odbiorcą będą pracownicy lub klienci firm nabywających te produkty.

Spółka rozpoczęła też współpracę z Apolonia Medical SA polegającą na oferowaniu gabinetom partnerskim Dent-a-Medical za pośrednictwem spółki mebli i elementów wyposażenia w atrakcyjnych cenach. Zapewniła też sobie udział w przychodach ze sprzedaży oferowanego przez Apolonia Medical SA asortymentu w gabinetach partnerskich sieci.

Dent-a-Medical zawarł także umowę o współpracy z Loyalty Partner Polska sp. z o.o. sp.k., właścicielem programu Payback w Polsce. Współpraca polega na uczestnictwie gabinetów stomatologicznych sieci partnerskiej Dent-a-Medical w programie bonusowym Payback. Od rozpoczęcia II kwartału 2013 r. spółka alokuje znaczną część swoich zasobów dla przygotowań do kampanii realizowanej wspólnie z producentem gum do żucia Orbit® Wrigley Poland sp. z o.o. oraz z Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, w ramach której przeprowadzi bezpłatne przeglądy stomatologiczne wśród dzieci w szkołach podstawowych.

Główną działalnością Dent-a-Medical jest rozwój sieci placówek współpracujących, których posiada 313, zlokalizowanych w 137 miastach Polski. Od początku 2012 roku spółka sprzedała 600 000 programów opieki stomatologicznej. Współpracuje między innymi z takimi partnerami jak.: Tauron, Wrigley, Lux Med, MasterCard, Buy&Smile, Gruner&Jahr, Payback. W ramach umowy z PZU Życie S.A. spółka pracuje nad konstrukcją regularnej polisy stomatologicznej.

Za rok 2012 spółka Dent-a-Medical wykazała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 671 560 zł oraz stratę netto o wartości 2 404 660 zł.