Dent-a-Medical: kolejne miesiące straty

0
1081


Dent-a-Medical uzyskała w II kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 487 737 zł oraz stratę netto w wysokości 1 699 161 zł. W analogicznym okresie roku 2011 przychody wynosiły 938 435 zł, a strata  – 244 617 zł.

Dent-a-Medical prowadziła dwie własne kliniki stomatologiczne – we Wrocławiu i w Warszawie. Z obu zrezygnowała, sprzedając budynek (w przypadku Wrocławia) oraz wyposażenie (w Warszawie) i rezygnując z wynajmowania obiektu (w Warszawie).

Środki pozyskane z tych transakcji pozwoliły na redukcję zadłużenia spółki poprzez spłatę kredytu hipotecznego, którego zabezpieczeniem była nieruchomość sprzedana we Wrocławiu, oraz spłata zobowiązań z tytułu leasingu sprzętu medycznego z placówki w Warszawie.

Spółka uregulowała także w czerwcu 2012 roku zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2011 roku poprzez objęcie przez pożyczkodawcę emisji akcji serii H.

Obecnie spółka nie prowadzi żadnej własnej placówki, ale skupia się na rozwoju sieci placówek partnerskich, których posiada ponad 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych. W II kwartale 2012 spółka podpisała kolejne umowy na sprzedaż pakietów stomatologicznych dla klientów biznesowych. Rozpoczęła także współpracę z Mediacom Warszawa sp. z o.o organizującą dla Wrigley Poland sp. z o.o. kampanię promującą gumę do żucia Orbit.

Dent-a-Medical uzyskała w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3 054 541 zł i stratę 1 708 682 zł.