Dent-a-Medical kupił spółkę Med Casco

0
948

Dent-a-Medical kupił większość udziałów spółki Med Casco. Udziały sprzedał fundusz MCI.BioVentures, który był jedynym właścicielem spółki. Od czerwca 2011 roku Med Casco współpracuje z Dent-a-Medical w zakresie obsługi stomatologicznej pakietów medycznych.

Dent-a-Medical S.A prowadzi placówkę stomatologiczną w Warszawie oraz współpracuje z 320 placówkami partnerskimi. Oferuje kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych. Spółka jest notowana na NewConnect. W listopadzie 2011 spółka Dent-a-Medical zapowiedziała, że będzie organizatorem opieki stomatologicznej świadczonej w ramach produktu Dental Plan, oferowanego przez Med Casco. Dental Plan to pierwsza na polskim rynku polisa stomatologiczna. W celu realizacji tej plisy Med Casco podpisał umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA.

Med Casco działa jako TPA (Third Party Administrator), który opracowuje i wdraża do sprzedaży w towarzystwach ubezpieczeniowych innowacyjne ubezpieczenia zdrowotne a następnie zajmuje się kompleksowo procesem ich obsługi. Spółka działa w niszy rynkowej obok zaledwie czterech głównych graczy na rynku (IPA, Coris, Mondial, Pol-Assistance). Strategia sprzedaży Med Casco polega na opracowaniu, wdrożeniu i realizacji projektów sprzedażowych affinity w sieci sprzedaży partnerów korporacyjnych w dużych wolumenach (bank, leasing, dealer samochodowy, ubezpieczyciel, touroperator) polegających na dodaniu do produktu podstawowego . Med Casco opracowuje produkty m.in. dla InterRisk T.U. Vienna Insurance Group S.A. czy T.U. Europa S.A.

MCI.BioVentures rozpoczął działalność w 2007 r. Jest to fundusz venture capital inwestujący w najbardziej atrakcyjne spółki działające w obszarze ochrony zdrowia, medtech i biotechnologii, będące na etapie start?up lub wczesnego etapu rozwoju. Wielkość inwestycji wynosi do 1 mln euro (w wybranych przypadkach możliwa jest inwestycja do 5 mln euro). Jesienią ubiegłego roku fundusz zainwestował 2,5 mln zł w Continuum Care, spółkę świadczącą usługi opieki nad osobami starszymi.

Sprzedaż Med Casco to pierwsze wyjście funduszu z inwestycji.
– Zrealizowaliśmy cel inwestycyjny osiągając ponad 50 procent stopę zwrotu z inwestycji. W zeszłym roku zainwestowaliśmy w start-up i pomogliśmy w podniesieniu wartości spółki tak, że najlepszą opcją jej dalszego rozwoju stała się współpraca z inwestorem branżowym. Med Casco przez ten czas rozwinęła współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi oferującymi ubezpieczenia zdrowotne . Dent-a-Medical, jako nabywca, wykorzysta synergię płynącą z działalności obu spółek, co wzmocni dalszy rozwój Med Casco – powiedział Grzegorz Gromada, MCI.BioVentures.

Realizując tą transakcję MCI.BioVentures rozpoczął fazę wyjść z dotychczasowych inwestycji, co umożliwi realizację zysków i jest korzystne dla inwestorów. Zapłata za udziały MedCasco nastąpi częściowo w gotówce, a częściowo w akcjach Dent-a-Medical.