Dent-a-Medical: przychody ze sprzedaży programów opieki stomatologicznej

0
804


Spółka Dent-a-Medical S.A. uzyskała w I kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 165 452 zł. Były one niższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku 2012, kiedy to wyniosły 579 675 zł. W I kwartale 2013 spółka odnotowała stratę o wartości 157 006 zł. Głównym źródłem przychodów Spółki jest obecnie sprzedaż programów opieki stomatologicznej w różnych formach.

Spółka Dent-a-Medical nie prowadzi obecnie żadnej własnej placówki i skupia się na rozwoju sieci placówek partnerskich, których posiada ponad 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych. Wcześniej spółka prowadziła własne placówki w Warszawie i Wrocławiu.

Spółka kontynuowała w I kwartale 2013 negocjacje z kontrahentami w sprawie uruchomienia nowych produktów oraz ich dystrybucji. Dotyczy to między innymi nowego produktu ubezpieczenia zdrowotnego, który przygotowuje wspólnie z PZU Życie SA. Założeniem współpracy jest realizacja procesu obsługi gwarantowanych przez produkt świadczeń stomatologicznych.

Spółka podpisała z Wrigley Poland sp. z o.o., producentem gum do żucia Orbit®, umowę o współpracę w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Wiązać się ona będzie między innymi ze wzajemnymi świadczeniami reklamowymi. Kolejnym kontrahentem, z którym spółka nawiązała działalność w I kwartale 2013,  jest Apolonia Medical SA. Współpraca z tą firmą polega na oferowaniu gabinetom partnerskim Dent-a-Medical mebli i elementów wyposażenia produkowanych przez Apolonia Medical w atrakcyjnych cenach niedostępnych dla podmiotów spoza sieci. Spółka zapewniła sobie udział w przychodach ze sprzedaży oferowanego przez Apolonia Medical SA asortymentu w gabinetach partnerskich swojej sieci.