Dent-a-Medical: rezygnacja członka rady nadzorczej

0
792


Zarząd Dent-a-Medical S.A. poinformował o otrzymaniu rezygnacji Tomasza Dauermana z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki. Dent-a-Medical uzyskała w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3 054 541 zł i stratę 1 708 682 zł.

Dent-a-Medical prowadziła dwie własne kliniki stomatologiczne – we Wrocławiu i w Warszawie. Z obu zrezygnowała, sprzedając budynek (w przypadku Wrocławia) oraz wyposażenie (w Warszawie).

Spółka nie prowadzi żadnej własnej placówki, ale skupia się na rozwoju sieci placówek partnerskich. Obecnie posiada ich ponad 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych.

W czerwcu 2012 spółka podwyższyła kapitał zakładowy. Nastąpiło to w drodze emisji 5 milionów akcji zwykłych na okaziciela. Obecnie kapitał zakładowy spółki ma wartość 5.992.136,55 zł. Kapitał dzieli się na 599.213.655 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.