Dent-a-Medical rezygnuje z działalności deweloperskiej

0
775


Zarząd Dent-a-Medical S.A. poinformował o zmianie strategii rozwoju spółki, która będzie się obecnie skupiała na segmencie stomatologicznym i nowym segmencie handlu produktami rolnymi, natomiast segment deweloperski zostanie wygaszony.

W ramach przygotowania do realizacji nowej strategii spółka uzyskała certyfikat GMP+, dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa pasz dla zwierząt hodowlanych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a także certyfikat ISCC EU, określający standardy i procedury, jakie muszą być spełnione w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów oraz biogazu.

Natomiast w remach realizacji nowej strategii 28 listopada 2016 roku spółka podpisała umowę ramową z podmiotem z Ukrainy na wyłączną dystrybucję wybranych pasz, biopaliw i artykułów spożywczych na terenie Europy oraz Chin.

Dent-a-Medical SA zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (na przykład ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego (pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical.

W 2014 roku przedmiot działalności spółki został rozszerzony o nowy obszar aktywności – inwestycji deweloperskich, realizowanych przede wszystkim w sektorze handlowym i usługowym oraz budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Obecnie spółka rezygnuje z tego obszaru działalności.

Dent-a-Medical zamierza natomiast w dalszym ciągu rozwijać segment stomatologiczny, poszukując nowych źródeł przychodów. Rozważanych jest kilka kierunków zwiększania sprzedaży w tym segmencie, między innymi poprzez opracowanie i wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w stomatologii (w zakresie identyfikacji klientów i automatyzacji komunikacji), wprowadzenie na rynek grupy innowacyjnych produktów z dziedziny stomatologii pod marką Dent-a-Medical (np. pasty do zębów, płukanki , środki do dezynfekcji), prowadzenie kampanii zdrowotnych i propagowanie najlepszych wzorców zarządzania w ochronie zdrowia we współpracy z Fundacją Prophylaktikos i Polskim Stowarzyszeniem Stomatologów, rozszerzenie obszaru działania o medycynę estetyczną, współpracę z towarzystwami ubezpieczeń (spółka zawarła wstępne porozumienia w zakresie współpracy, dotyczące usług stomatologicznych). Spółka zamierza także podjąć działania w kierunku zorganizowania własnej kliniki stomatologicznej.