Dent-a-Medical: spadek przychodów w II kwartale 2016

0
894

Przychody ze sprzedaży spółki Dent-a-Medical w II kwartale 2016  wyniosły 137,2 tys. zł wobec 547,3 tys. zł w analogicznym okresie roku 2015. Spadek poziomu przychodów wynikał przede wszystkim ze stosunkowo niewielkich, w porównaniu do drugiego kwartału roku 2015,  przychodów uzyskanych w segmencie deweloperskim.

Spółka Dent-a-Medical zakończyła II kwartał 2016 roku zyskiem netto w wysokości 8,1 tys. zł.

Przychody w segmencie deweloperskim stanowiły 56 procent przychodów ogółem po dwóch kwartałach 2016. Wyższą dynamikę spółka wykazała w segmencie stomatologicznym, co wynikało przede wszystkim z realizacji umowy ze spółką Lux Med.

Dent-a-Medical zapowiada, że zamierza w dalszym ciągu rozwijać segment stomatologiczny, poszukując nowych źródeł przychodów. Spółka rozważa kilka kierunków zwiększania sprzedaży w tym segmencie, między innymi poprzez opracowanie i wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w stomatologii (w zakresie identyfikacji klientów i automatyzacji komunikacji), wprowadzenie na rynek grupy innowacyjnych produktów z dziedziny stomatologii pod marką Dent-a-Medical (na przykład pasty do zębów, płukanki , środki do dezynfekcji), prowadzenie kampanii zdrowotnych i propagowanie najlepszych wzorców zarządzania w ochronie zdrowia we współpracy z Fundacją Prophylaktikos i Polskim Stowarzyszeniem Stomatologów, rozszerzenie obszaru działania o medycynę estetyczną, współpracę z towarzystwami ubezpieczeń (spółka zawarła wstępne porozumienia w zakresie współpracy, dotyczące usług stomatologicznych).

Spółka poinformowała także, że zamierza podjąć działania w kierunku zorganizowania własnej kliniki stomatologicznej.

Dent-a-Medical SA zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (na przykład ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego (pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical.

W 2014 roku przedmiot działalności spółki został rozszerzony o nowy obszar aktywności – inwestycji deweloperskich, realizowanych przede wszystkim w sektorze handlowym i usługowym oraz budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.