Dent-a-Medical: spadek przychodów w II kwartale 2017

0
892

Spółka Dent-a-Medical S.A. zakończyła II kwartał 2017 roku zyskiem netto w wysokości 22,8 tys. zł, wyższym prawie trzykrotnie od ubiegłorocznego. W II kwartale roku 2016 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 8 070 zł.  Natomiast przychody ze sprzedaży w II kwartale 2017 roku wyniosły 75,5 tys. zł wobec 137,2 tys. zł w analogicznym okresie roku 2016.

Spadek przychodów był także odnotowany w I półroczu 2017 roku. W tym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły 156 138 zł, a rok wcześniej – 391 688 zł.

Poziom przychodów w całości generowany był przez segment stomatologiczny, przede wszystkim wynikał z realizacji umowy ze spółką Lux Med.

Działalność Dent-a-Medical S.A. skupia się od IV kwartału 2016 roku na dwóch obszarach: stomatologicznym i nowym – handlu produktami rolnymi. Segment deweloperski, wprowadzony od IV kwartału 2014 roku jako dodatkowy segment działalności, jest wygaszany. Natomiast nowy segment handlu produktami rolnymi nie zanotował jeszcze przychodów.

Spółka oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się  poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Dopasowując się do potrzeb rynku spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów, na przykład ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-a-Medical.

Dent-a-Medical zamierza w dalszym ciągu rozwijać segment stomatologiczny, poszukując nowych źródeł przychodów, nie wykluczając jednocześnie działań w kierunku zorganizowania własnej kliniki stomatologicznej.

W ramach rozwoju segmentu stomatologicznego na rynku krajowym i międzynarodowym spółka zawarta w marcu 2017 roku umowę dystrybucyjną w zakresie produktów stomatologicznych polskiego producenta (pasty do zębów, płyny do płukania ust i kosmetyki) oraz złożył pierwsze zamówienia z dostawą w II kwartale 2017 roku, o łącznej wartości netto 1,8 mln zł. Jednakże przygotowania po stronie producenta wydłużyły się, a zamówienie ma zostać dostarczone w II półroczu 2017 roku.