Dent-a-Medical: spadek przychodów w III kwartale 2016 roku

0
877


Przychody spółki Dent-a-Medical S.A. w III kwartale 2016 roku  wyniosły 160,3 tys. zł wobec 930 tys. zł w analogicznym okresie roku 2015. Spółka zakończyła także III kwartał 2016 roku zyskiem netto w wysokości 40,6 tys. zł.

Według komentarza spółki tak niski poziom przychodów wynikał przede wszystkim ze zrównoważenia przychodów z obu segmentów działalności (wobec bardzo wysokich przychodów z segmentu deweloperskiego w trzecim kwartale i za trzy kwartały 2015 roku). Segment stomatologiczny przyniósł w III kwartale 2016 roku 87,2 tys. zł przychodów, a segment deweloperski 73,2 tys. zł przychodów.

Mimo niższych przychodów w porównaniu do trzeciego kwartału 2015 roku spółka zakończyła trzeci kwartał 2016 r. zyskiem netto, w kwocie 40,6 tys. zł. Przychody za trzy kwartały 2016 roku wyniosły 552,2 tys. zł, a skumulowany zysk wyniósł 47,4 tys. zł.

Dent-a-Medical SA zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (na przykład ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego (pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical.

W 2014 roku przedmiot działalności spółki został rozszerzony o nowy obszar aktywności – inwestycji deweloperskich, realizowanych przede wszystkim w sektorze handlowym i usługowym oraz budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.

Spółka zamierza w dalszym ciągu rozwijać segment stomatologiczny, poszukując nowych źródeł przychodów. Rozważanych jest kilka kierunków zwiększania sprzedaży w tym segmencie, między innymi poprzez opracowanie i wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w stomatologii (w zakresie identyfikacji klientów i automatyzacji komunikacji), wprowadzenie na rynek grupy innowacyjnych produktów z dziedziny stomatologii pod marką Dent-a-Medical (np. pasty do zębów, płukanki , środki do dezynfekcji), prowadzenie kampanii zdrowotnych i propagowanie najlepszych wzorców zarządzania w ochronie zdrowia we współpracy z Fundacją Prophylaktikos i Polskim Stowarzyszeniem Stomatologów, rozszerzenie obszaru działania o medycynę estetyczną, współpracę z towarzystwami ubezpieczeń (spółka zawarła wstępne porozumienia w zakresie współpracy, dotyczące usług stomatologicznych).

Dent-a-Medical zamierza także podjąć działania w kierunku zorganizowania własnej kliniki stomatologicznej.