Dent-a-Medical sprzedał nieruchomość we Wrocławiu

0
870


Spółka Dent-a-Medical S.A. zawarła ze spółką Dental Salon sp. z o.o. umowę dotyczącą sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki oraz stojącego na niej budynku, położonego we Wrocławiu przy ulicy Horbaczewskiego 53 a. Cena wyniosła 3,5 mln zł.

Część wpływów z transakcji posłuży spłacie zobowiązania Dent-a-Medical wobec banku BZ WBK wynikającego z udzielonego spółce kredytu hipotecznego.

W budynku przy ulicy Horbaczewskiego 53a mieściło się centrum stomatologicznego Dent-a-Medical. Placówkę prowadzi obecnie spółka Dental Salon, oferująca szeroki zakres usług stomatologicznych, od stomatologii zachowawczej, poprzez estetyczną, chirurgię stomatologiczną aż do implantologii.

Dent-a-Medical w tej chwili prowadzi tylko jedną własną przychodnię, działającą w Warszawie przy ulicy Duchnickiej. Poza tym tworzy sieć placówek partnerskich na terenie całego kraju. Obecnie posiada ich 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych. Spółka jest notowana na NewConnect.

Na początku roku 2012 Dent-a-Medical kupił większość udziałów spółki Med Casco. Współpracuje także z BRE Bankiem SA, Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce i Telekomunikacją Polską SA.