Dent-a-Medical: straty w roku 2017

0
1110

W roku 2017 Dent-a-Medical S.A. koncentrował się na segmencie stomatologicznym oraz na rozliczeniu segmentu deweloperskiego, którego realizację spółka zakończyła. Segment stomatologiczny przyniósł przychody nieco niższe niż w roku 2017 i zwiększył rentowność operacyjną.

Przychody Dent-a-Medical ze sprzedaży, które wyniosły w 2017 roku 304,7 tys. zł, pochodziły wyłącznie z segmentu stomatologicznego. Natomiast zamknięcie działalności deweloperskiej przyniosło odpisy i straty, które w rezultacie dało stratę netto w wysokości 527,3 tys. zł.

Rok wcześniej przychody spółki netto ze sprzedaży miały wartość 641 758 zł, osiągnięto wówczas zysk netto w wysokości 74 022 zł.

Dent-a-Medical oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka tworzy także produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-aMedical. W ramach rozwoju segmentu stomatologicznego spółka planuje także dystrybucję pasty do zębów, płynów do płukania ust i kosmetyków.

Od IV kwartału 2016 roku spółka prowadziła przygotowania do działalności w nowym dla siebie obszarze handlu produktami rolnymi, w tym obejmującymi wybrane pasze, biopaliwa i artykuły spożywcze.

Po dwóch latach funkcjonowania segmentu deweloperskiego zarząd podjął decyzję o jego wygaszeniu począwszy od IV kwartału 2016 roku. W ramach segmentu operacyjnego zrealizowane zostały roboty budowlane w formule generalnego wykonawcy, w tym dotyczące dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.