Dent-a-Medical: umowa z Lux Med w sprawie nowego programu opieki zdrowotnej

0
786


Zarząd Dent-a-Medical SA poinformował o zawarciu z Lux Med. sp. z o.o. umowy, której przedmiotem jest współpraca w ramach nowoutworzonego wspólnego pakietu opieki zdrowotnej przygotowanego dla Polkomtel sp. z o.o.

Dent-a-Medical w ramach pakietu zapewni dostęp do świadczeń stomatologicznych w sieci swoich placówek dla klientów Polkomtel. Nowy produkt zawierać będzie rabaty na usługi stomatologiczne w sieci Dent-a-Medical oraz ogólnomedyczne i specjalistyczne w sieci Lux Med. Dent-a-Medical otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od liczby zgłoszonych klientów, płatne w składkach miesięcznych.

Polkomtel sp. z o.o. jest operatorem jednej z największych na polskim rynku sieci telefonii komórkowej oraz usług teleinformatycznych. Z usług sieci Plus należącej do Polkomtel sp. z o.o. korzysta w Polsce ok 13,8 mln klientów. Pakiet opieki zdrowotnej będzie oferowany przez Polkomtel sp. z o.o. za pośrednictwem własnych i zewnętrznych kanałów dystrybucji dotychczasowym oraz nowym klientom sieci Plus. Polkomtel sp. z o.o. powołała w tym celu call centre wyspecjalizowane w sprzedaży bezpośredniej pakietów opieki zdrowotnej.

Grupa Lux Med jest największą siecią prywatnej opieki medycznej w Polsce, obsługującą ponad 1,2 miliona klientów. Zawarta umowa stanowi kolejny etap współpracy pomiędzy Dent-a-Medical a Lux Med w zakresie oferowania programów opieki zdrowotnej, rozpoczętej w 2012 roku. Zarząd Dent-a-Medical przewiduje w najbliższym czasie zawarcie kolejnych tego typu umów.

Główną działalnością Dent-a-Medical jest rozwój sieci placówek współpracujących, których posiada ponad 330. Spółka współpracuje między innymi z takimi partnerami jak Tauron, Wrigley, MasterCard, Buy&Smile, Gruner&Jahr czy  Payback. Za rok 2012 spółka Dent-a-Medical wykazała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 671 560 zł oraz stratę netto o wartości 2 404 660 zł.