Dent-a-Medical: umowa z Sodexo

0
892


Dent-a-Medical poinformował o podpisaniu umowy ze spółką Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., która stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy. Przedmiotem umowy jest dystrybucja voucherów na usługi stomatologiczne, świadczone w sieci partnerskiej klinik stomatologicznych spółki, do klientów końcowych jednego z klientów Sodexo.

Umowa dotyczy dystrybucji nie mniej niż 100 tysięcy voucherów.

Dent-a-Medical SA zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego (pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical. Spółka współpracuje między innymi z Lux Med. w zakresie stworzenia wspólnego pakietu opieki zdrowotnej.

Spółka Dent-a-Medical w sprawozdaniu finansowym za III kwartały 2014 roku wykazała stratę netto w wysokości 132 109 zł. W III kwartale 2014 strata miała wartość 78 982 zł. Strata była mniejsza niż w analogicznych okresach roku 2013. Spółka zapowiada rozwój nowego sektora działalności – usług deweloperskich.