Dent-a-Medical: umowa z Wrigley Poland

0
910


Spółka Dent-a-Medical podpisała umowę z Wrigley Poland sp. z o.o., producentem gum do żucia Orbit. Współpraca, której dotyczy umowa, będzie związana między innymi ze wzajemnymi świadczeniami reklamowymi. Szczegóły dotyczące zakresu i warunków współpracy wynikających z umowy objęte są klauzulą poufności i nie zostały wyjawione.

W opinii zarządu spółki Dent-a-Medical zawarta umowa będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe realizowane przez spółkę w przyszłości. Ponadto, jak oświadcza zarząd, współpraca z jednym z liderów branży FMCG wpłynie pozytywnie na kreowanie wizerunku i wzmacnianie pozycji rynkowej spółki. Umowa ta jest kolejnym etapem współpracy Dent-a-Medical z Wrigley Poland sp. z o.o.

Spółka Dent-a-Medical nie prowadzi obecnie żadnej własnej placówki i skupia się na rozwoju sieci placówek partnerskich, których posiada ponad 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych. Wcześniej spółka prowadziła własne placówki w Warszawie i Wrocławiu.