Dent-a-Medical wdroża polisę stomatologiczną

0
1023

Spółka Dent-a-Medical będzie organizatorem opieki stomatologicznej świadczonej w ramach produktu Dental Plan, oferowanego przez Med. Casco. Dental Plan to pierwsza na polskim rynku polisa stomatologiczna. W celu realizacji tej plisy Med. Casco podpisał umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA.

Polisa Dental Plan gwarantuje organizację i pełne finansowanie zabiegów protetycznych i implantologicznych wykonanych w następstwie nieszczęśliwych wypadków oraz współfinansowanie pozostałych usług stomatologicznych nawet do 30 procent ich wartości. Spółka Dent-a-Medical SA. zgodnie z zawartą przez z Med Casco sp. z o.o. umową o współpracy będzie otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie za każdą osobę objętą polisą.

W ciągu ostatnich spółka Dent-a-Medical zawarła umowy o współpracy między innymi z BRE Bank SA, w ramach której ponad 300 000 klientów bankowości detalicznej BRE Bank SA (mBank i Multibank) zostało objętych programem rabatowym w sieci partnerskiej spółki. Zgodnie z umową klienci mBank oraz Multibank posługujący się kartami kredytowymi są uprawnieni do rabatów na usługi stomatologiczne realizowane w wybranych placówkach sieci Dent-a-Medical. Kolejna umowa została zawarta z Benefit Systems SA. Dotyczy ona współpracy przy realizacji Programu Kafeteryjnego MultiBenefit organizowanego przez Benefit Systems SA. W ramach współpracy pracownicy przedsiębiorstw uczestniczących w Programie mogą dokonywać płatności za usługi stomatologiczne realizowane w klinikach partnerskich sieci Dent-a-Medical bonami wartościowymi Benefit Systems.
Na początku listopada 2011 Dent-a-Medical zawarł umowę o współpracy z Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce, w ramach ogólnopolskiego multibrandowego Programu Rabatowego Sygma Bonus dla posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Sygma Bank. Posiadacze kart kredytowych Sygma Bank są uprawnieni do rabatów na usługi stomatologiczne realizowane w placówkach sieci partnerskiej Dent-a-Medical. Programu lojalnościowego dla abonentów TP SA dotyczy natomiast umowa zawarta prze spółkę z Telekomunikacją Polską SA. W jej ramach blisko 4.500.000 abonentów TP SA zostało objętych programem rabatowym w sieci partnerskiej spółki.

Dent-a-Medical S.A prowadzi własną placówkę w Warszawie oraz współpracuje z 320 placówkami partnerskimi. Oferuje kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych. Spółka jest notowana na NewConnect.