Dent-a-Medical: wyższe przychody z działalności deweloperskiej

0
982


Przychody ze sprzedaży spółki Dent-a-Medical w III kwartale 2015 roku wyniosły 930,0 tys. zł, a narastająco za III kwartały – 1 813,6 tys. i były o 160 procent większe niż za cały rok 2014, kiedy to wyniosły 697 tys. zł. Wzrost poziomu przychodów wynikał przede wszystkim z realizacji strategii działania w obszarze inwestycji budowlanych i deweloperskich.

Efektem tej strategii było zawarcie umów na budowę budynków w zabudowie szeregowej. Zakończenie robót przewidziane jest planowo na IV kwartał 2015 roku.

Przychody w segmencie deweloperskim przyniosły 91 procent przychodów Dent-a-Medical ogółem po trzech kwartałach 2015 roku. Istotnie zwiększyły się przychody w segmencie stomatologicznym, co wynikało z rozwoju realizacji umowy ze spółką Lux Med, największą siecią prywatnych placówek medycznych w Polsce.

Mimo wysokich przychodów, spółka zakończyła III kwartał 2015 roku niewielką stratą netto w wysokości -20,5 tys. zł, na co złożył się głównie znaczny wzrost kosztu usług obcych z uwagi na postęp prac przy realizacji umów w segmencie deweloperskim. Koszty działalności operacyjnej spółki zwiększyły się z 83,9 tys. zł w III kwartale 2014 roku do 931,5 tys. zł w III kwartale 2015 roku Narastająco za trzy kwartały 2015 roku spółka osiągnęła 61,0 tys. zł zysku netto.

Dent-a-Medical SA zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego (pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical.

W IV kwartale 2014 roku przedmiot działalności spółki został rozszerzony o nowy obszar aktywności – inwestycji deweloperskich, realizowanych przede wszystkim w sektorze handlowym i usługowym oraz budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Docelowo spółka planuje połączenie kompetencji części stomatologicznej oraz budowlano-deweloperskiej poprzez realizowanie inwestycji budowlanych dla sektora stomatologicznego.

Dent-a-Medical zamierza w dalszym ciągu rozwijać segment medyczny, poszukując nowych źródeł przychodów. Spółka rozważa kilka kierunków zwiększania sprzedaży w tym segmencie, między innymi poprzez opracowanie i wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w stomatologii (w zakresie identyfikacji klientów i automatyzacji komunikacji), wprowadzenie na rynek grupy innowacyjnych produktów z dziedziny stomatologii pod marką Dent-a-Medical (np. pasty do zębów, płukanki , środki do dezynfekcji), prowadzenie kampanii zdrowotnych i propagowanie najlepszych wzorców zarządzania w ochronie zdrowia we współpracy z Fundacją Prophylaktikos i Polskim Stowarzyszeniem Stomatologów, a także rozszerzenie obszaru działania o medycynę estetyczną, współpracę z towarzystwami ubezpieczeń (spółka zawarła wstępne porozumienia w zakresie współpracy, dotyczące usług stomatologicznych).