Dent-a-Medical: zakończenie działalności kliniki w Warszawiev

0
893


Dent-a-Medical podjął decyzję o zakończeniu działalności własnej kliniki zlokalizowanej przy ulicy Duchnickiej 3 w Warszawie. Zarząd spółki zapewnia, że pozwoli to na dalsze obniżenie kosztów funkcjonowania firmy i umożliwi pełną koncentrację na realizacji nowego modelu biznesu.

Porozumienie zawarte z właścicielem lokalu spółką Duchnicka 3 sp. z o.o. ustala, że kwota odszkodowania za przedterminowe zerwanie umowy najmu w wysokości 300.000 zł, które powinien zapłacić Dent-a-Medical zostanie potrącona ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych poniesionych na wykończenie lokalu. Cena nakładów została ustalona również na 300 000 zł.

Sprzęt medyczny, znajdujący się w klinice zostanie sprzedany nowemu najemcy lokalu. Kupujący nabędzie sprzęt bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu finansującego (firmy leasingowej). Cena sprzedaży sprzętu została ustalona na 770.000 zł. Zawarta umowa przewiduje wpłatę zadatku w wysokości 220.000 zł. Zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność sprzętu nastąpi do 30 czerwca 2012 r. pod warunkiem spłaty przez spółkę zobowiązań z tytułu umów leasingu, których przedmiotem jest sprzedawany sprzęt, na co spółka przeznaczy część wpływów ze sprzedaży sprzętu. Dodatkowo, w wyniku przeprowadzenia tej transakcji spółka osiągnie dodatnie przepływy pieniężne i w znaczący sposób poprawi płynność finansową.

Pod koniec maja spółka Dent-a-Medical sprzedała budynek we Wrocławiu, w którym kilka lat temu mieściła się własna klinika stomatologiczna spółki. Obecnie placówkę prowadzi Dental Salon sp. z o.o. Placówka w Warszawie była drugą własną kliniką Dent-a-Medical. Środki ze sprzedaży obiektu we Wrocławiu przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań Dent-a-Medical wobec banku BZ WBK.

Dent-a-Medical zapowiada, że będzie się obecnie skupiać na tworzeniu sieci placówek partnerskich na terenie całego kraju. Obecnie posiada ich 320. Placówki oferują kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych.