Dent-a-Medical: zarząd i rada nadzorcza w nowym składzie

0
830


Spółka Dent-a-Medical poinformowała o powołaniu nowego prezesa zarządu oraz nowego członka rady nadzorczej. Powołanie nowych osób w skład organów spółki,  jak wynika z komunikatu, jest związane z planowanym rozszerzeniem przedmiotu działalności Dent-a-Medical. Spółka nie ujawnia szczegółów planu.

W skład zarządu spółki został powołany Sławomir Drohobycki, któremu powierzono funkcję prezesa. Dotychczasowemu prezesowi zarządu, Łukaszowi Wilczewskiemu, powierzono pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu. Nowym członkiem rady nadzorczej został natomiast Zdzisław Turczyński.

Dent-a-Medical SA zarządza ogólnopolską siecią partnerską klinik stomatologicznych liczącą ponad 300 placówek. Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego (pacjenta). Pacjenci będący użytkownikami tych produktów obsługiwani są w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical.

W lipcu 2014 spółka poinformowała o zawarciu umowy z Lux Med. Przedmiotem umowy jest współpraca w ramach nowo utworzonego wspólnego pakietu opieki zdrowotnej przygotowanego na potrzeby spółki OK System Polska S.A.