Dent-a-Medical zmienia kierunek działania

0
868

Spółka Dent-a-Medical S.A. poinformowała, że rezygnuje z rozwijania działań w segmencie handlu produktami rolnymi, uznając, iż dotychczasowe prace w tym zakresie nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów.

Zarząd wyjaśnił tę decyzję działaniami mającymi na celu uzyskanie stabilności finansowej. Zdecydował też o utworzeniu rezerwy na należności w kwocie 182 tys. zł, co stanowi prawie 60 procent zeszłorocznych przychodów ze sprzedaży.

Rozpoczęcie działalności w obszarze handlu produktami rolnymi spółka zapowiedziała pod koniec roku 2016. Miała ona obejmować takie produkty, jak wybrane pasze, biopaliwa i artykuły spożywcze.

Spółka prowadziła także działalność deweloperską, która również została zakończona.

Dent-a-Medical oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka tworzy także produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-aMedical. W ramach rozwoju segmentu stomatologicznego spółka planuje także dystrybucję pasty do zębów, płynów do płukania ust i kosmetyków.