Diagnostyka: nierówny dostęp do kontraktu z NFZ

0
960

Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wyłączył sześć gmin z konkursu na mobilne badania diagnostyczne w ramach  Programu Profilaktyki Raka Piersi. W ten sposób uniemożliwił start w konkursie  na cały obszar województwa, podmiotom oferującym taką diagnostykę. Jest to sprzeczne z artykułem 134 ustawy o świadczeniach zdrowotnych udzielanych ze środków publicznych.

Konkurs dotyczący świadczenia usługi w zakresie profilaktyki raka piersi w województwie dolnośląskim został podzielony na dwa postępowania. Pierwszy konkurs dotyczy badań wykonywanych w jednostkach stacjonarnych i objął całe województwo w podziale  na cztery grupy powiatów. Drugi konkurs dotyczy badań świadczonych przy pomocy mammobusów. Objął on całe województwo, jednak z wyłączeniem sześciu gmin – Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Kłodzka, Wałbrzycha i Polanicy. W gminach tych działają stacjonarne placówki wykonujące mammografię, w większych kilka, w mniejszych – po jednej. Wyłączenie tych gmin z konkursu na diagnostykę mobilną oznacza, że mammobusy nie będą tam miały prawa wjazdu, a  placówki stacjonarne uzyskają tam wyłączność na przeprowadzenie badań profilaktycznych.

– Zgodnie z artykułem 134 ustawy wszystkie podmioty powinny być traktowane równo, a uniemożliwienie  mobilnym  świadczeniodawcom  startu w konkursie na terenie kilku gmin przeczy zapisowi ustawy. Beneficjentki  Programu Profilaktyki Raka Piersi nie będą miały możliwości wyboru świadczeniodawcy ani uczestnictwa w skryningu w miejscu znanym z poprzednich badań – blisko miejsca zamieszkania.Sposób przeprowadzenia konkursu nie wpłynie więc pozytywnie na zwiększenie zgłaszalności pań na mammografię – mówi Anna Siondalska, dyrektor Centrum Diagnostycznego  Fado, działającego w ramach spółki Lux Med Diagnostyka. – Tymczasem  około 40 procent badań wykonywanych w ramach profilaktyki raka piersi  w Polsce jest wykonywanych właśnie przy pomocy sprzętu mobilnego. Planujemy złożenie protestu w sprawie ogłoszonych konkursów.

Fado, spółka należąca do Grupy Lux Med., oferująca mobilną diagnostykę, działa na terenie całej Polski, poza województwami – lubuskim i małopolskim. Posiada 15 mammobusów. W roku 2010 wykonano w nich  ponad 165 tysięcy badań, w roku 2011 przewidywane jest wykonanie ponad  200 tysięcy. Dla porównania  w każdym publicznym  centrum onkologii wykonuje się  około 10-12 tysięcy badań mammograficznych rocznie. Zdjęcia wykonywane w mammobusach opisywane są przez dziewięciu  najbardziej w Polsce doświadczonych lekarzy radiologów- skrynerów, wśród nich jest trzech audytorów klinicznych.