Diagnostyka: podział przejętej spółki Teresa Fryda

0
1977


Diagnostyka sp. z o.o. przedstawiła plan podziału przejętej spółki Teresa Fryda Laboratorium Medyczne sp. z o.o. Według planu Oddział Katowice tej spółki zostanie przejęty przez Diagnostykę. Majątek spółki Teresa Fryda ma wartość 28 216 726,87 zł, natomiast spółki Diagnostyka – 82 186 824,41 zł.

Kapitał zakładowy spółki Teresa Fryda wynosi 21 801 780 zł, a spółki Diagnostyka – 33 249 900 zł. W wyniku realizacji podziału kapitał spółki Diagnostyka zostanie podwyższony o 2 600 zł. Kapitał zakładowy spółki Teresa Fryda zostanie obniżony o wartość Oddziału Katowice, która wynosi 10 0 59 217 zł.

Diagnostyka Sp. z o. o. przejęła 100 procent udziałów w spółce Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o. o. w grudniu 2011 roku. Przejęcie nastąpiło przez kontrolowany przez Diagnostykę podmiot: Polska Grupa Laboratoriów Medycznych Sp. z o. o.

Grupa Diagnostyka to ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych działająca od 1998 roku. Firma posiada obecnie 10 oddziałów w całej Polsce, pięć spółek zależnych – razem blisko 200 placówek na terenie kraju. Rocznie Diagnostyka wykonuje ponad 18 milionów testów i współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W sierpniu 2011 mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce Diagnostyka przejął fundusz Mid Europa Partners. Mid Europa Partners jest właścicielem Grupy Lux Med, obejmującej także marki Centrum Medyczne LIM, Medycyna Rodzinna, Promedis, a także AVI Diagnostykę Obrazową i spółkę Fado, oferujące usługi w zakresie diagnostyki obrazowej.

Laboratoria Medyczne Fryda prowadzą ponad 30 laboratoriów w całej Polsce, zarówno szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Spółka posiada dwa laboratoria zależne, w których posiada 100 proc. udziałów. Wśród prowadzonych laboratoriów znajdują się laboratoria mikrobiologiczne, toksykologiczne, laboratorium prątka gruźlicy, laboratoria serologiczne, analityczne.