Diagnostyka: przejęcie Laboratoriów Medycznych Fryda

0
1142

Diagnostyka Sp. z o. o. przejęła 100 procent udziałów w spółce Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o. o.. Przejęcie nastąpiło przez kontrolowany przez Diagnostykę podmiot: Polska Grupa Laboratoriów Medycznych Sp. z o. o.

Grupa ma stanowić platformę integracji podmiotów działających na rynku medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Ma za zadanie poszerzać i pogłębiać zakres współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na tym rynku. Efektem tej współpracy będzie stałe poszerzanie dostępności do nowoczesnych usług laboratoryjnych, wzajemne uzupełnianie oferty badań, wymiana profesjonalnej wiedzy i doświadczeń oraz stworzenie potencjału dla prowadzenia innowacyjnych projektów rozwojowych.

Grupa Diagnostyka to ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych działająca od 1998 roku. Firma posiada obecnie 10 oddziałów w całej Polsce, pięć spółek zależnych – razem blisko 200 placówek na terenie kraju. Rocznie Diagnostyka wykonuje ponad 18 milionów testów i współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.
W sierpniu 2011 mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce Diagnostyka przejął fundusz Mid Europa Partners. Mid Europa Partners jest właścicielem Grupy Lux Med, obejmującej także marki Centrum Medyczne LIM, Medycyna Rodzinna, Promedis, a także AVI Diagnostykę Obrazową i spółkę Fado, oferujące usługi w zakresie diagnostyki obrazowej.

Laboratoria Medyczne Fryda prowadzą ponad 30 laboratoriów w całej Polsce, zarówno szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Spółka posiada dwa laboratoria zależne, w których posiada 100 proc. udziałów. Wśród prowadzonych laboratoriów znajdują się laboratoria mikrobiologiczne, toksykologiczne, laboratorium prątka gruźlicy, laboratoria serologiczne, analityczne.