Diagnostyka: przejęcie spółki Olympus Consilio

0
792


Spółka Olympus Consilio sp. z o.o. zostanie przejęta przez Diagnostykę i włączona w struktury Grupy Diagnostyka. Nowa nazwa spółki będzie brzmiała Diagnostyka Consilio. Consilio prowadzi wysokospecjalistyczne laboratorium wykonujące badania histopatologiczne i cytologiczne.

Firma została założona w 2005 roku i była prowadzona przez spółkę Olympus Polska. Oferta badań histopatologicznych świadczonych przez Consilio skierowana jest do podmiotów leczniczych: szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich. Obecnie laboratorium obsługuje ponad 250 podmiotów w całym kraju.

Nowym prezesem zarządu Diagnostyka Consilio będzie Dariusz Zowczak, pełniący równocześnie funkcję wiceprezesa Diagnostyka Sp. z o. o.
– Przejęcie Consilio wpisuje się w naszą strategię poszerzania portfolio oferowanych badań. Mamy już wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu cytologii. Naturalnym ruchem jest zaoferowanie badań histopatologicznych. Planujemy rozwijać Consilio poprzez otwieranie nowych laboratoriów oraz przejęcia istniejących placówek. Oferta histopatologiczna będzie dostępna poprzez ogólnopolską sieć obsługi klienta Grupy Diagnostyka – mówi prezes Dariusz Zowczak.

Grupa Diagnostyka to największa w Polsce sieć ponad 100 laboratoriów medycznych, działających we wszystkich województwach kraju. Grupa świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej dla szpitali (w tym outsourcing laboratoriów), przychodni publicznych i niepublicznych (np. Grupa Luxmed) i gabinetów lekarskich. Ponadto, prowadzi we wszystkich większych miastach Polski ponad 300 punktów pobrań udostępnionych dla klientów indywidualnych. W skład Grupy wchodzi również Bank Komórek Macierzystych.