Diagnostyka sp. z o.o.: przejęcie spółki zależnej Paxo

0
813


Diagnostyka sp. z o.o. poinformowała o przejęciu spółki zależnej Paxo. Paxo sp. z o. o. była częścią Centrum Medycznego Ujastek i zajmowała się prowadzeniem laboratorium medycznego na potrzeby Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Ujastek.

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Diagnostyka, gdyż posiada ona 100 procent udziałów w Paxo. W wyniku przejęcia laboratorium Paxo, działające w budynkach CM Ujastek, dołącza do Grupy Diagnostyka. Zakup laboratorium Paxo wpisuje się w konsekwentnie realizowaną od lat strategię Grupy i jest kolejnym elementem integrowania rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

Współpraca z Centrum Medycznego Ujastek jest też przykładem outsourcingu usług laboratoryjnych dla dużych niepublicznych jednostek medycznych. Podobnym tego typu przykładem jest obsługa Grupy LuxMed przez Diagnostykę.

Grupa Diagnostyka to ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych działająca od 1998 roku. Firma posiada obecnie 10 oddziałów w całej Polsce, pięć spółek zależnych – razem blisko 300 placówek na terenie kraju. Oferta Diagnostyki obejmuje około 1400 rodzajów badań.

W sierpniu 2011 mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce Diagnostyka przejął fundusz Mid Europa Partners, właściciel Grupy Lux Med. W grudniu 2011 Diagnostyka przejęła 100 procent udziałów w spółce Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o. o.. Przejęcie nastąpiło przez kontrolowany przez Diagnostykę podmiot: Polska Grupa Laboratoriów Medycznych Sp. z o. o.