Diagnostyka: zakup serwisu ZdroweGeny.pl

0
915

W połowie marca 2018 roku Diagnostyka nabyła od Funduszu Internet Ventures z Grupy MCI większościowy pakiet udziałów w spółce będącej operatorem serwisu ZdroweGeny.pl

ZdroweGeny.pl to jeden z największych w Polsce serwisów e-Commerce dedykowanych badaniom diagnostycznym dla klientów indywidualnych, wśród nich także badaniom genetycznym,  w tym –  prenatalnym, nowotworowym, dietetycznym oraz intymnym.

Spółka została założona w 2015 roku z inicjatywy Funduszu Internet Ventures. Serwis ZdroweGeny.pl ma za zadanie ułatwić dostęp do diagnostyki medycznej poprzez umożliwienie wykonania części badań bez konieczności wizyty w laboratorium diagnostycznym.

Według planów nowego inwestora serwis ma także utrzymać dotychczasową formę działalności marketplace’u, oferując badania z oferty różnych laboratoriów medycznych.