Diagnostyka: zmiana w zarządzie Banku Komórek Macierzystych

0
1034


Od października 2013 nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o. o. Sp. k. Stanowisko to objął Mariusz Biedrzycki.

Dotychczasowa prezes spółki: Marta Rogalska-Kupiec zakończyła swoją misję, polegającą na włączeniu Banku (od 2002 do 2012 działającego jako Macierzyństwo Sp. z o. o.) w struktury Grupy Diagnostyka. Obecnie będzie koncentrowała się na rozwoju Regionu Południowego laboratoriów medycznych Diagnostyka, którym kieruje od 2009 roku.

Nowy prezes zarządu – Mariusz Biedrzycki – jest doświadczonym managerem. W trakcie swojej kariery pełnił między innymi funkcje dyrektora komunikacji marketingowej Onet.pl oraz prezesa biotechnologicznej spółki Trigendo.

– Zarządzanie Bankiem Komórek Macierzystych, w perspektywie rewolucji jaka niedawno zaczęła się w obszarze medycyny regeneracyjnej, to fascynujące wyzwanie. Dodatkowo umiejscowienie w grupie Diagnostyka stwarza okazję do wykorzystania synergii pomiędzy potrzebami matek i dzieci w zakresie badań laboratoryjnych, a korzyściami płynącymi z bankowania i wykorzystania komórek macierzystych – powiedział Mariusz Biedrzycki.

Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych to działająca od 2002 roku spółka (od 2012 część Grupy Diagnostyka) zajmująca się usługami z zakresu preparatyki i przechowywania ludzkich komórek macierzystych. Jako jedyny bank komercyjny w Polsce stosuje wyspecjalizowany, szwajcarski system Sepax. Bank posiada własne zaplecze: sieć logistyczną, laboratoria oraz zbiorniki. Przewodniczącym Rady Naukowej Banku jest specjalista w dziedzinie komórek macierzystych: profesor dr hab. Marcin Majka (CM UJ).