Diagnostyka zwiększyła udziały w spółce Genomed

0
1360

Diagnostyka spółka z o.o. zwiększyła do 39,55 procenta akcji swoje udziały w spółce Genomed S.A. Dają one prawo do 25,74 procenta ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed.

Zwiększenie udziału Diagnostyki nastąpiło w wyniku wykonanej poza rynkiem New Connect transakcji, w wyniku której spółka nabyła 39 tysięcy akcji imiennych Genomed.

Przed transakcją Diagnostyka posiadała 483 524 akcje, co stanowiło 36,59 procenta akcji i dawało prawo do 23,82 procenta ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A.

Diagnostyka posiada akcje spółki Genomed od czerwca 2018 roku, kiedy to kupiła 34,88 procent akcji od dotychczasowego inwestora venture capital, MCI.CreditVentures 2.0 FIZ.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Diagnostyka to największa sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Diagnostyka oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów) dostępnych również bez skierowania od lekarza. Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Do Grupy Diagnostyka należą także: laboratoria Diagnostyka Consilio, Oncogene Diagnostics i Genesis.