Dom Lekarski: 10,7 mln zł przychodów

0
922


Spółka Dom Lekarski S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody ze sprzedaży w wysokości 10 707 171 zł. Było to więcej niż w roku 2010, kiedy to przychody te miały wartość 9 267 361 zł. Zysk netto w roku 2011 wyniósł 342 621 zł. Rok wcześniej był wyższy i miał wartość 925 404 zł.

Zgodnie z przyjętą strategią Dom Lekarski S.A. w 2011 roku prowadził działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmującej diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i onkologicznych. W roku 2011 działalność ta była prowadzona w tzw. „szpitalach jednego dnia”. Do kluczowych wydarzeń w działalności spółki w roku 2011 należy zaliczyć udany debiut giełdowy w styczniu 2011 roku, uruchomienie nowego centrum medycznego w Centrum Handlowym „Turzyn” w Szczecinie, prowadzenie skutecznych negocjacji ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w celu zakupu udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” sp. z o.o. oraz nabycie 12 procent w kapitale własnym w spółce Thomas Loverton AB (publ) z siedzibą w Malmö (Szwecja).

Spółka w przyszłości zamierza koncentrować się na inwestycjach w szpitale powiatowe w celu budowy grupy kapitałowej, jak również na poprawie doskonałości operacyjnej w prowadzonej działalności. W przypadku zaistnienia poprawy sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym oraz zbudowaniu grupy kapitałowej spółka zamierza rozpocząć notowania na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dom Lekarski prowadzi szpital w Szczecinie przy ulicy Gombrowicza, przychodnie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn) a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie oraz współpracuje z Baltica Wellness & Spa. W szpitale wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej. Dom Lekarski posiada niewielki kontrakt z NFZ. Zawarty z oddziałem zachodniopomorskim Funduszu ma on wartość 278 671,92 zł i przeznaczony jest na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i leczenie stomatologiczne, a z wielkopolskim oddziałem Funduszu – 158 400 zł (przeznaczone na leczenie stomatologiczne).

Na  początku kwietnia 2012 półka podpisała umowę dotyczącą zakupu 60 procent udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Koszt zakupu wyniósł 540 tys. zł.