Dom Lekarski: 13 mln zł przychodów ze sprzedaży w roku 2012

0
797


Grupa Kapitałowa Dom Lekarski osiągnęła w roku 2012 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 13 461 631,73 zł. Było to o 25,7 procenta więcej niż w roku 2011, kiedy to przychody wyniosły 10 707 170,63 zł. W roku 2012 spółka zanotowała zysk w wysokości 374,4 tys. zł, co stanowiło zwiększenie w stosunku do zysku osiągniętego rok wcześniej o 9,2 procent. 

Rok 2012 był okresem dalszego rozwoju spółki według scenariuszy nakreślonych przy debiucie giełdowym, a także pierwszym rokiem budowy Grupy Kapitałowej. W kwietniu 2012 spółka nabyła 60 procent udziałów w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. W tym roku również, uzyskała kolejną dotację na projekt pt. „Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski”. Całkowita wartość projektu wyniosła 3.507.798,46 zł, w tym dotacja 2.107.078 zł. Projekt umożliwi realizację innowacyjnych usług medycznych oraz badań eksperymentalnych.

W roku 2012 kontynuowano również działalność podstawową, w zakresie okulistyki (zaćma witrektomia, zabiegi laserowe), ortopedii (alloplastyka biodra i kolana, artroskopowe zabiegi rekonstrukcyjne kolana, barku, stawu skokowego), chirurgii ręki, chirurgii plastycznej (operacje piersi, liposukcje) oraz laryngologii.

Po wejściu w życie w październiku 2013 roku „Dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej”, spółka chce wykorzystać dogodne położenie swoich placówek medycznych do świadczenia dodatkowych usług na rzecz pacjentów zagranicznych, opłacanych przez zagranicznego płatnika publicznego.

Spółka w przyszłości zamierza także powiększać grupę kapitałową nabywając udziały w jednostkach ochrony zdrowia, zarówno w szpitalach powiatowych jak i poradniach. W przypadku zaistnienia poprawy sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym oraz rozbudowaniu grupy kapitałowej zamierza rozpocząć notowania na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie spółka jest notowana na NewConnect.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Szpital posiada 150 łóżek na czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym. Prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Spółka Dom Lekarski prowadzi przychodnie w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn) a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza też oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.