Dom Lekarski: 2,4 mln zł przychodów w III kwartale

0
900

Przychody netto ze sprzedaży spółki Dom Lekarski S.A. ze Szczecina wyniosły w III kwartale 2011 roku 2 434 734,06 zł. Przychody wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16 procent (wówczas wyniosły 2 099 682,90 zł).

Zysk netto spółki w III kwartale 2011 wyniósł 465 865,39 zł i był 5,5 razy wyższy od zysku osiągniętego w III kwartale 2010 roku (wówczas miał wartość 71 694,59 zł). Narastająco za trzy kwartały przychody ze sprzedaży wyniosły 7 434 844,51 zł i były o 9 procent wyższe niż w okresie styczeń – wrzesień roku 2010, zysk netto narastająco zamknął się kwotą 588 560,80 zł i był o 15 procent wyższy niż w porównywalnym okresie roku 2010.

W dokumencie informacyjnym przygotowywanym w III kw. 2010 przyjęto prognozę wyników finansowych na poziomie 14.000 tysięcy zł przychodów ze sprzedaży oraz 882 tysięcy zł zysku netto. Zarząd spółki biorąc pod uwagę wykonanie planu finansowego za III kwartał 2011 oraz zaawansowanie prowadzonych projektów oświadcza, że wynik finansowy netto na koniec 2011 roku może być niższy od planowanego o około 12 procent, a przychody ze sprzedaży mogą być niższe od planu o około 42 procent. Odchylenie to spowodowane jest głównie znacznym opóźnieniem w realizacji projektu zlokalizowanego w Centrum Handlowym „Turzyn” w Szczecinie, objętego dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu wynosiła 2 724 959,52 zł z dofinansowaniem Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 1 634 975,71 zł. Celem inwestycji było stworzenie innowacyjnej przychodni medycznej z najnowocześniejszym ośrodkiem ortopedyczno – rehabilitacyjnym oraz poradnią okulistyczną w centrum handlowo – usługowym.

Oprócz placówki w CH Turzyn (ulica Bohaterów Warszawy) Dom Lekarski prowadzi w Szczecinie szpital przy ulicy Gombrowicza i przychodnię przy ulicy Rydla. Świadczy usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wykonuje zabiegi operacyjne. Specjalności, w zakresie których prowadzona jest działalność to ortopedia, chirurgia ogólna, chirurgia ręki, chirurgia plastyczna, ginekologia, urologia, psychiatria, psychologia, onkologia. Spółka prowadzi placówkę w Poznaniu, w której świadczone są usługi stomatologiczne. Zarządza także oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie oraz współpracuje z Baltica Wellness & Spa.

Większość usług oferowanych przez Dom Lekarski stanowią usługi komercyjne. Wartość tegorocznego kontraktu z NFZ wynosi 284 tysiące złotych. Kontrakt dotyczy usług w zakresie stomatologii, konsultacji okulistycznych oraz leczenia szpitalnego w zakresie okulistyki (chirurgia jednego dnia). Placówka w Poznaniu posiada własny kontrakt na leczenie stomatologiczne w wysokości 158,4 tys. zł.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 520 006,50 zł i dzieli się na akcje: serii A 700 000 sztuk, serii B 300 000 sztuk i serii C 40 013 sztuk. Prezesem zarządu jest Dariusz Piotrowski, wiceprezesem – Dariusz Kuligowski. Spółka pod koniec stycznia 2011 roku zadebiutowała na NewConnect. W październiku 2011 Dom Lekarski złożył ofertę wiążącą na zakup do 90 proc. udziałów w spółce prowadzącej szpital w Gryfinie. Przejmowanie szpitali będzie nowym obszarem działalności spółki.