Dom Lekarski: 3 ml zł przychodów i strata w IV kwartale

0
1003

Spółka Dom Lekarski S.A. ze Szczecina wykazała w IV kwartale 2011 roku przychody w netto ze sprzedaży w wysokości 3 090 066,96 zł. W analogicznym okresie roku 2010 przychody te wyniosły 2 427 234,43 zł. W III kwartale 2011 wartość przychodów wyniosła 2 434 734,06 zł. Spółka wykazała natomiast stratę w wysokości 244 154,14 zł.

W IV kwartale roku 2010 spółka wykazała zysk w wysokości 411 928,12 zł. W III kwartale 2011 roku zysk miał wartość 465 865,39 zł.

W ocenie zarządu spółki strata w IV kwartale 2011 jest zdarzeniem jednorazowym i wynika ze zwiększonych kosztów towarzyszących zakończeniu projektu w Centrum Handlowym Turzyn, w tym kosztom finansowym. Spółka zanotowała zmniejszenie zysku w roku 2011 z uwagi na konieczność poniesienia wydatków rzeczowych dla dwóch dużych projektów inwestycyjnych (Centrum Medyczne Gombrowicza oraz Centrum Medyczne Turzyn) i sfinansowania ich kredytami i pożyczkami o stosunkowo wysokiej stopie procentowej. Oba projekty uzyskują założone wartości wyniku operacyjnego i na tej podstawie zarząd oczekuje poprawy wyników finansowych spółki w roku 2012. Jednakże z uwagi na dynamiczną sytuację w makro otoczeniu prognozy finansowe na rok 2012 nie będą prezentowane. Wzrost kosztów operacyjnych w IV kwartale 2011 związany jest również z prowadzonymi przez spółkę audytami szpitali powiatowych przewidzianych do przekształcenia w spółki prawa handlowego.

Jak wynika z informacji spółki wzrost wartości sprzedaży jest związany z uruchomieniem projektu „Wdrożenie innowacyjnego modelu świadczenia usług medycznych poprzez stworzenie placówki w centrum handlowym, kluczem do rynkowego sukcesu spółki Dom Lekarski S.A.”. w Centrum Handlowym Turzyn. Wartość całego projektu wyniosła 3.666.240,54 zł z dofinansowaniem Województwa Zachodniopomorskiego (ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego) w kwocie 1.634.975,71 zł. Wpływ kwoty dofinansowania przewidywany jest w ciągu 3 miesięcy od daty przeprowadzenia kontroli, która spodziewana jest na koniec lutego 2012.

Oprócz placówki w CH Turzyn (ulica Bohaterów Warszawy) Dom Lekarski prowadzi w Szczecinie szpital przy ulicy Gombrowicza i przychodnię przy ulicy Rydla. Świadczy usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wykonuje zabiegi operacyjne. Specjalności, w zakresie których prowadzona jest działalność to ortopedia, chirurgia ogólna, chirurgia ręki, chirurgia plastyczna, ginekologia, urologia, psychiatria, psychologia, onkologia. Spółka prowadzi placówkę w Poznaniu, w której świadczone są usługi stomatologiczne. Zarządza także oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie oraz współpracuje z Baltica Wellness & Spa.