Dom Lekarski: 7,5 mln zł przychodów w I kwartale 2015

0
812

Spółka Dom Lekarski S.A. osiągnęła jednostkowe przychody za I kwartał 2015 roku na poziomie 3.759,63 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą 7,501,21 tys. zł. Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wynosił 119,5 tys. zł.  Zysk netto Grupy Kapitałowej Dom Lekarski SA wyniósł za I kwartał 2015 roku – 20,94 tys. zł.

W jednostce dominującej udział kosztów operacyjnych w przychodach netto wyniósł za I kwartał 2015 roku 92,8 procent i zamknął się kwotą 3.501,11 tys. zł. Jest to identyczny poziom jak ten osiągnięty w roku 2014. Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 54,22 procent, czyli 2.043,82 tys. zł i był wyższy od osiągniętego w roku 2014 (o 51procent.

Dom Lekarski SA działa od 15 lat, świadczy usługi medyczne głównie z zakresu okulistyki i ortopedii. Spółka prowadzi w Szczecinie Centrum Medyczne Turzyn, zlokalizowane w nowatorskim koncepcie, w Centrum Handlowym Turzyn. Dom Lekarski prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla, Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a oraz przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom Lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Dom Lekarski S.A. posiada 62 procent  udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku.

50 procent przychodów spółki Dom Lekarski stanowią przychody z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 50 procent – usługi komercyjne.