Dom Lekarski: emisja akcji

0
897


Zarząd spółki Dom Lekarski SA podjął decyzję o podwyższeniu kapitało zakładowego w ramach prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela. Spółka złoży wniosek o zarejestrowanie 16 630 akcji.

Wartość nominalna akcji wyniesie 0,5 zł każda, czyli 8 315 złotych, natomiast cena emisyjna – 15 zł za każdą akcję, czyli łącznie 249 450 złotych.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Szpital posiada 150 łóżek na czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym. Prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Dom Lekarski posiada obecnie 60 procent udziałów spółki prowadzącej szpital, planowane jest zwiększenie udziałów do 95 procent do końca I kwartału 2013 roku. Mniejszościowe udziały posiada samorząd powiatowy.

Spółka Dom Lekarski prowadzi przychodnie w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn) a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza też oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski osiągnęła w IV kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7 302 694 zł.