Dom Lekarski oddaje kontrolę nad szpitalem w Gryfinie

0
484

Dom Lekarski S.A. zmniejszy udział w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. z 67,82 procenta do 48,70 procenta. Nastąpi to w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowo utworzonych udziałów przez powiat gryfiński.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z kwoty 4.202.500 zł do 5.852.500 zł. Powiat gryfiński obejmie 660 nowych udziałów.

Dotychczas Dom Lekarski posiadał 1140 udziałów, spośród wszystkich 1681. Po zmianie będzie to również 1140 udziałów, ale spośród wszystkich 2341.

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie podjęto uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki, zgodnie z którą powiatowi gryfińskiemu będzie przysługiwało osobiste prawo powoływania i odwoływania prezesa zarządu spółki. Pozostali członkowie zarządu będą powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej.

Natomiast spółka Dom Lekarski będzie miała osobiste prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, a powiat gryfiński – osobiste prawo powoływania dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Dom Lekarski SA prowadzi też w Szczecinie centra medyczne, zlokalizowane w Centrum Handlowym Turzyn, w biurowcu Piastów Office Center oraz w Outlet Park Szczecin przy ulicy Struga.

Centrum prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.