Dom Lekarski: stabilne wyniki finansowe za rok 2013

0
986


Grupa Kapitałowa Dom Lekarski uzyskała w roku 2013 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 27 579 582,8 zł, a zysk netto o wartości 528 219 zł. Wyniki były podobne do tych osiągniętych w roku 2012. Wówczas przychody wyniosły 27 090 987,4 zł, a zysk netto – 522 723,6 zł.

W roku 2013 Dom Lekarski kontynuował działalność podstawową, w zakresie okulistyki (operacje zaćmy, witrektomia, zabiegi laserowe), ortopedii (alloplastyka biodra i kolana, artroskopowe zabiegi rekonstrukcyjne kolana, barku, stawu skokowego), chirurgii ręki, chirurgii plastycznej (operacje piersi, liposukcje) oraz laryngologii osiągając dwucyfrowe przyrosty (przychody oraz wynik finansowy) w obszarze zabiegów prywatnych.

Obecnie 50 procent przychodów Grupy stanowią usługi finansowane przez NFZ, pozostałe 50 procent – przychody z usług komercyjnych.

W roku 2013 Grupa realizowała projekt pod nazwą. „Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.507.798,46 zł, w tym dotacja 2.107.078 zł. Projekt umożliwia realizację innowacyjnych usług medycznych oraz badań eksperymentalnych.

Realizując projekt spółka prowadziła rozmowy na temat współpracy naukowej z Pomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.
– Liczymy, że te działania zakończą się zgłoszeniami patentowymi i poprawią konkurencyjność spółki – napisał Dariusz Piotrowski, prezes spółki, w komentarzu do wyników finansowych.

W roku 2013 spółka koncentrowała się również na działaniach związanych z pozyskaniem pacjentów z zagranicy na zabiegi z zakresu ortopedii, okulistyki, chirurgii i stomatologii. Medycyna transgraniczna jest strategicznym obszarem działań spółki, ale wymaga ona trwałej i aktywnej obecności na rynkach zagranicznych i generuje dodatkowe koszty.

Spółka w przyszłości zamierza powiększać grupę kapitałową nabywając udziały w jednostkach ochrony zdrowia, zarówno w szpitalach powiatowych jak i poradniach.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Szpital posiada 150 łóżek na czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym. Prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Spółka Dom Lekarski prowadzi przychodnie w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn) a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza też oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.