Dom Lekarski: współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym

0
833

Dom Lekarski ze Szczecina, prowadzący przychodnie oraz zarządzający szpitalem w Gryfinie, nawiązał współpracę z Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Centrum Transferu Technologii jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Misją CTT PUM jest pobudzenie społeczności akademickiej i przedsiębiorców do wzajemnej współpracy i prz¬edsiębiorczości, promocja potencjału intelektualnego Uniwersytetu, a także zapewnienie korzystnych warunków do transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, w zakresie nauk o życiu, w szczególności w zakresie medycyny, biologii medycznej, biotechnologii, stomatologii,  nauk o zdrowiu, farmakoekonomiki, ekologii.

Spółka Dom Lekarski prowadzi przychodnie w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn), Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a, a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza też oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom Lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Szpital posiada 150 łóżek na czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym. Prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.