Dom Lekarski: wzrost przychodów w II kwartale 2015

0
849

W II kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa Dom Lekarski osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości  15.343,36 tys. zł. Wzrosły one o 7 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2014.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Dom Lekarski w II kwartale (narastająco) 2015 roku wyniósł 324,61 tys. zł. W jednostce dominującej udział kosztów operacyjnych w przychodach netto wyniósł za II kwartał 2015 roku 90,8 procent i zamknął się kwotą 7.060,93 tys. zł. Jest to o 2 procent lepszy rezultat w stosunku do osiągniętego w I kwartale 2015. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku kosztów usług obcych.

Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 52,22 procent, czyli 4.057,31 tys. zł i był niższy od osiągniętego w I kwartale 2015 roku o 2 procent. Kategoria „koszty usług obcych” jest kluczowa dla rentowności jednostki, gdyż w przeważającej większości obejmuje ona wynagrodzenie lekarzy na umowach cywilno-prawnych. Spadek kosztów w II  kwartale 2015 powinien w ocenie zarządu spółki przełożyć się na poprawę rentowności sprzedaży usług medycznych.

Udział kosztów wynagrodzeń w II kwartale 2015 roku był nieznacznie wyższy niż w I kwartale roku 2015 i wyniósł 16,49 procent, czyli  1.281,76 tys. zł.

Dom Lekarski S.A. posiada 62 procent udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital świadczy usługi medyczne dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla innych pacjentów na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych. Prowadzi cztery oddziały: chirurgiczny,  ginekologiczno-położniczy, internistyczny i neonatologiczny oraz realizuje świadczenia w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfinie oraz Zakładzie Psychiatrycznym Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Nowym Czarnowie.

Od lipca 2014 roku w jednostce rozpoczął działalność oddział paliatywny- 4 łóżkowy- z kontraktem NFZ na 5 lat. Szpital posiada w sumie150 łóżek. Szpital prowadzi również pracownię endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej prowadzi poradnie specjalistyczne w Chojnie, w Gryfinie oraz w Bielicach.

W II kwartale 2015 roku spółka zakończyła prace przygotowawcze do certyfikacji jednostki i wprowadzenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Zespół projektowy oraz pełnomocnik ds. jakości współpracujący ściśle z firmą zewnętrzną zweryfikowali stan procedur oraz prawidłowość ich przestrzegania poprzez prowadzenie audytów wewnętrznych. W okresie tym prowadzono również prace wdrożeniowe systemu medycznego , którym po izbie przyjęć objęto poradnie specjalistyczne przyszpitalne oraz oddział chirurgii. Planowane zakończenie wdrożenia przesunięto na koniec roku 2015. Wdrożenie obejmuje wszystkie medyczne i statystyczne komórki organizacyjne spółki.

Spółka w II kwartale 2015 roku kontynuowała prace adaptacyjne powierzchni w budynku Piastów Office Center, Building C, zlokalizowanym w Szczecinie. Powierzchnia wynajmu wynosi 795 m.kw. Piastów Office Center jest zlokalizowanym w centrum Szczecina nowoczesnym biurowcem klasy A. Spółka Dom Lekarski będzie prowadziła tam działalność medyczną w zakresie procedur zachowawczych oraz procedur zabiegowych, nie finansowanych ze środków NFZ. Planowany termin uruchomienia Centrum  to wrzesień lub październik 2015 roku.

Dom Lekarski SA działa od 15 lat, świadczy usługi medyczne głównie z zakresu okulistyki i ortopedii. Spółka prowadzi w Szczecinie Centrum Medyczne Turzyn, zlokalizowane w nowatorskim koncepcie, w Centrum Handlowym Turzyn. Dom Lekarski prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla, Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a oraz przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.