Dom Lekarski: wzrost przychodów w III kwartale 2016

0
915


Spółka Dom Lekarski S.A. ze Szczecina osiągnęła jednostkowe przychody za III kwartał 2016 roku (narastająco) w wysokości 12.931,56 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane miały wartość 25.108,86 tys. zł. Jednostkowe przychody wzrosły o 9,5 procenta, a skonsolidowane o 8,4 procenta w stosunku do analogicznego okresu roku 2015.

Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wynosił (narastająco) 456,06 tys. zł. Zysk netto Grupy Kapitałowej spółki Dom Lekarski SA za III kwartał 2016 (narastająco) wyniósł 438,17 tys. zł.

W jednostce dominującej udział kosztów operacyjnych w przychodach netto wyniósł 97,6 procenta za III kwartał 2016 i zamknął się kwotą 12.622,52 tys. zł. Jest to o 4,67 procenta  gorszy rezultat w stosunku do osiągniętego w III kwartale 2015. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia kosztów usług obcych.

Wzrost wynikał w znacznym stopniu z kosztów realizacji dwóch nowo otwartych centrów medycznych: CM Piastów oraz CM Outlet, działających w Szczecinie. Udział kosztów wynagrodzeń w III kwartale 2016 roku był nieznacznie niższy niż w III kwartale roku 2015 i wyniósł 15,56 procenta, czyli 2.012,29 tys. zł. (w III kwartale roku 2015 było to 16,71 procenta).

W III kwartale 2016 roku Dom Lekarski pomyślnie wdrożył system do tele-konsultacji dla pacjentów z zagranicy. Jest on obecnie częścią oferty firmy. Prowadzone są prace rozwojowe nad urządzeniami z dziedziny telerehabilitacji.

Zgodnie ze strategią firmy dotyczącej ochrony własności intelektualnej prowadzone są badania patentowe dla potrzeb kolejnych zgłoszeń patentowych. Dwa zgłoszenia będące własnością Domu Lekarskiego S. A. zostały opublikowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej: P.410011 oraz P.410012.

Firma prowadzi także rozmowy z przedstawicielami szczecińskich uczelni wyższych celem rozszerzenia współpracy, a także zgłosiła swój profil w bazie partnerów programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Dom Lekarski SA działa od 15 lat, świadczy usługi medyczne głównie z zakresu okulistyki i ortopedii. Spółka prowadzi w Szczecinie centra medyczne, zlokalizowane w Centrum Handlowym Turzyn oraz w biurowcu Piastów Office Center. Prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla, Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a oraz przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Dom Lekarski S.A. posiada też 62 procent udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w Gryfinie sp z o.o. W placówce tej planowana jest inwestycja polegające na rozbudowie obiektu i powiększenie go o 1720 mkw.

W grudniu 2016 planowane jest otwarcie nowej placówki przy ulicy Struga w Szczecinie. Dom Lekarski planuje również otwarcie w Londynie nowej placówki medycznej przy współpracy ze szwedzką spółką Thomas Lowerton.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski uzyskała w roku 2015 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 31 009 501,84 zł.