Dom Lekarski: wzrost przychodów w IV kwartale 2015

0
279


Spółka Dom Lekarski S.A. osiągnęła jednostkowe przychody za cztery kwartały 2015 roku w wysokości (narastająco) 15.684,05 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą 31.012,45 tys. zł.

Jednostkowe przychody wzrosły o 5,8 procent, a skonsolidowane – o 4,2 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wynosił (narastająco) 328,2 tys. zł. Zysk netto Grupy Dom Lekarski SA za cztery kwartały 2015 roku wyniósł 441,67 tys. zł.

W jednostce dominującej udział kosztów operacyjnych w przychodach netto wyniósł za IV kwartał 2015 roku – 94,8 procent i zamknął się kwotą 14.868,85 tys. zł. Wystąpił wzrost tej pozycji o 2 procent w stosunku do osiągniętego w III kwartale 2015. Wzrost wynikał przede wszystkim z kosztów ponoszonych w związku z realizacją projektów Piastów Office Center oraz Centrum Medyczne Outlet Struga.

Dom Lekarski SA działa od 15 lat, świadczy usługi medyczne głównie z zakresu okulistyki i ortopedii. Spółka prowadzi w Szczecinie Centrum Medyczne Turzyn, zlokalizowane w nowatorskim koncepcie, w Centrum Handlowym Turzyn. Dom Lekarski prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla, Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a oraz przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.