Dom Lekarski: zwiększenie przychodów w IV kwartale 2012

0
967


Grupa Kapitałowa Dom Lekarski osiągnęła w IV kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7 302 694 zł. Było to ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku 2011, kiedy to przychody wyniosły 3 090 066 zł.

W IV kwartale roku 2012 Grupa zanotowała zysk w wysokości 258 440 zł (rok wcześniej zanotowano stratę w kwocie 244 154 zł). W ciągu czterech kwartałów roku 2012 spółki z grupy kapitałowej Dom Lekarski uzyskały sprzedaż na poziomie 26 960 234 zł, z zysk netto 427 634 zł.

Spółka podaje w komunikacie, że odczuwa wpływ spowolnienia gospodarczego na osiągane wyniki i w związku z tym podejmuje odpowiednie działania. Na przykład obserwując spadek dynamiki zabiegów prywatnych z zakresu ortopedii i okulistyki, zarząd wprowadził mechanizmy finansowania kredytem bankowym prywatnych zabiegów ortopedycznych i okulistycznych.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Szpital posiada 150 łóżek na czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym. Prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Dom Lekarski posiada obecnie 60 procent udziałów spółki prowadzącej szpital, planowane jest zwiększenie udziałów do 95 procent do końca I kwartału 2013 roku. Mniejszościowe udziały posiada samorząd powiatowy.

Spółka Dom Lekarski prowadzi przychodnie w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn) a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza też oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Dom Lekarski realizował w IV kwartale 2012 roku projekt inwestycyjny dotyczący wprowadzenia nowych technologii operacyjnych, co umożliwi rozszerzenie rynku o pacjentów zagranicznych. Wspierać to będzie wprowadzenie przepisów transgranicznych od połowy roku 2013.  Zarząd prowadził również rozmowy z władzami przyległego powiatu niemieckiego (Uckermark Randow) w zakresie współpracy i wykorzystania potencjału szpitala w Gryfinie.