Doprecyzowany został termin realizacji recepty elektronicznej

0
261

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept doprecyzowuje kwestię terminu realizacji recept w postaci elektronicznej. Według projektu osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji nie dłuższy niż 365 dn.

Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia termin realizacji recepty w postaci elektronicznej wynosić będzie 30 dni od daty jej wystawienia.

Osobą uprawnioną do wystawienia recepty jest, zgodnie z w § 2 pkt 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept, osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu, jest uprawniona do wystawiania recept .

Taka osoba będzie mogła podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji recepty w postaci elektronicznej w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz dostępną dokumentację medyczną pacjenta.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 4 października 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Czytaj także: Medicover Polska liderem e-zdrowia>>>