Dymisja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

0
359

Andrzej Jacyna, dotychczasowy szef NFZ, 17 lipca 2019 złożył dymisję z pełnionego stanowiska. Według Pracodawców RP dymisja Andrzeja Jacyny z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia to „duża strata dla systemu ochrony zdrowia”.

„Mamy nadzieję, że pan Andrzej Jacyna będzie nadal aktywnie pracował na rzecz systemu opieki zdrowotnej, i jego dorobek, osiągnięcia, wieloletnie doświadczenie i ogromna wiedza będą nadał wykorzystywane na rzecz poprawy efektywności polskiej opieki zdrowotnej” – czytamy w stanowisku Pracodawców RP, przesłanym na ręce przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Rudolfa Borusiewicza.

Andrzej Jacyna był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia od czerwca 2018 roku, wcześniej przez dwa lata był pełniącym obowiązki szefa NFZ.

Jest lekarzem anestezjologiem, pełnił między innymi funkcję dyrektora Szpitala Grochowskiego w Warszawie i wicedyrektora ds. lecznictwa szpitala im. Orłowskiego w Warszawie.

18 lipca 2019 minister zdrowia Łukasz Szumowski powierzył pełnienie obowiązków prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, zastępcy prezesa ds. operacyjnych.

Adam Niedzielski to ekonomista, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Pracował w instytucjach rządowych (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, NIK, ZUS) oraz jako pracownik naukowy.

Czytaj także: Pracodawcy RP apelują o urealnienie wydatków na ochronę zdrowia>>>